Všchna štěńátka jsou již ve svých domovech :-) All puppies are in their homes :-)

Naše všední i nevšední příběhy

Our sometimes remarkable stories

29. 9. 2013

Sice to patří spíš do kategorie Agility, ale po zjištění, že jsme tam nedoplnili nic již dva roky, to raději píši zde laugh

V sobotu jsme se zúčastnili agility závodů a všechny naše holčičky si je moc užily. Deminka s Medinkou se dokonce umístily na "bedně". Medinka v konkurenci třech psů v kategorii Junior se v jednom běhu umístila na třetím místě a v druhém běhu dokonce na krásném druhém místě. Deminka bezkonkurenčně v běhu Agility Open na krásném prvním místě! Tento běh zaběhla nejen čistě, ale dokonce i nejrychleji! Je mi to milým překvapením, jelikož měla před pár dny zranění na pacce.

Na fotky ještě čekáme, zatím jedna týmová:

16. 6. 2013

Dnes je tomu přesně rok, co se naše první štěňátka narodila. Všem přejeme hodně štěstíčka, zdravíčka a lásky se svými rodinami!

Jako dárek k narozeninám si Ami Sea Star vyběhala se svou paničkou na výstavě v Klatovech krásný posudek a výsledek V3. Moc gratulujeme!

Fotky od našich přátel jsou zde:

Celá maminka heart

 

 

1. 1. 2013

Poslední dny roku 2012 jsme strávili jak jinak než se psy. Den před Vánoci jsme se zúčastnili sranda závodu v KK Simire v Ratenicích. Druhý svátek jsme se opět vydali na Blaník s Bernským salašnickým psem v nouzi a na Silvestra i Nový rok jsme se vydávali na procházky s lidskými a psími kamarády a kamarádkami.

Pár foteček ze závodů najdete zde

 

28. 9. 2012

Jako již tradičně se zúčastňujeme agility závodů na našem cvičáku - ZKO Nymburk - Babunka tentokrát konečně dospěla a doběhla oba své běhy bez diskvalifikace a dokonce bez chyby!!! V jumpingu se umístila na 8. místě, v agility na krásném 3. místě a v celkovém součtu na 4. místě! ♥

Deminčiny běhy ZDE

 

28. 9. 2012

As traditionally we attended agility race - Babu this time finally got adult and finished her runs withou discvalification and even without a mistake! In jumping she was on 8. place, in agility on nice 3.rd place and in total sum on 4. place! ♥

Demi's runs HERE
 

 

22. 9. 2012

Zúčastnili jsme se klubové výstavy v Zárybničné Lhotě, tentokrát ale bez vystavování. Pouze s pomocí v kruhu u Velkých švýcarských salašnických psů a setkáním s přáteli a našimi odchovanci Ami Sea Star a Lucky Piratem.

22. 9. 2012

We attended a club show and this time without beeing shown but helping in the ring of Great swiss dogs and meeting of our friends and Medi's sister Ami Sea Star and brother Lucky Pirate.

 

 

 

14. - 15. 9. 2012

Medinka se seznamuje se světem, zatím především psím :-)

Má již pár kamarádů podobně starých a/nebo velkých :-)

14. - 15. 9. 2012

Medi is starting to meet the world, mainly the dog one :-)

Has some friends, equal old or big :-)

   

                                                                                 znavená spí s Babunkou v pelíšku

Červenec 2012

Všechno dění u nás se točí okolo vysněných štěňátek. S Babu občas zajedeme na trénink agility, ale díky abnormálnímu teplu raději trávíme čas s maminou a chladíme se na zahradě vodou :-)

July 2012

All the activities here turn around dream puppies. Sometimes we go with Babu on an agility trainning but thanks to the abnormal hot weather we rather spend time with mum and cool with water on the garden :-)

11. 3. 2012

Dalo by se říct, že jsme pořádně nastartovali závodní sezónu, jak Frisbee, tak i Agility (i když jednoho závodu jsme se letos již zúčastnili). Deminka si tentokrát doběhla pro absolutní vítězství v konkurenci cca 6 psů jak v Jumpingu, tak i Agility - holka moje šikovná!!! Sobotní frisbee závod byl spíš na užití si dne, když už jsme na místě museli být jako pomocníci, tak aby nebyly celý den uvězněné v boudičce :-). Babu skončila na 21. místě a Deminka na 30. místě z celkového počtu 34 týmů.

11. 3. 2012

We could say that we have started a proper racing season, Frisbee and also Agility (eventhough we already attended one agility race). Demi run this time for absolut triumph in competition of some 6 dogs both in Jumping and Agility Open - my skilled girl!!! Saturday's frisbee race was more to fill the need to be on place whole day with a pleasant activity, so dogs are not closed whole day in a box :-). Babu placed on 21.st place and Demi on 30.th place from total 34 teams.

Březen 2012

Na první březnový víkend u nás byla na hlídání slečna Amerického Staffordšírského psa.

Byl to zajmavý, ale náročný víkend. Jsme rádi, že jsme tuto milou fenečku poznali.

Fotečky jsou TADY

March 2012

First March weekend we were looking after an American Staffordshire dog miss.

It was interesting but exhausting weekend. We are glad we could meet this nice dog.

Pictures are HERE

Leden 2012

Holt, když už je zima taková, jaká je, bez sněhu se spoustou blátíčka, rozhodli jsme se vyjet do míst, kde nějaký sníh je a trochu si ho užít. No, nevím, zda jsme si to užívali tak, jak bylo plánováno, ale v rámci možností to bylo moc fajn.

V sobotu jsme vyrazili do lesa, původní plán byl zdolat vrchol čedičového vrchu Studenec (736 mnm). Ale během doslova brodění se neprošlápnutou zasněženou cestou k rozcestníku jsme u rozcestníku cca 2 km od odbočky upravili plán a vydali se na Národní přírodní památku Zlatý vrch (656 mnm), kde je bývalý lom čediče a tamní sloupce dosahují až neuvěřitelných 30 metrů a jsou tak až 2,5krát delší než ty na známém místě Panská skála.

 

Nakonec jsme se také shodli na tom, že nám to na jedno odpoledne stačilo a viděli jsme krásnou přírodu, a že si také musíme něc nechat na jaro či léto a vydali se okružní cestou zpět k autu.

Zajeli do restaurace a nabrali nějakou tu energii zpět dobrým jídlem a holky odpočinkem pod stolem :-)

 

January 2012

Well, this winter is as it is, without snow with loads of mud, we decided to go to places where there is some snow and enjoy it a bit. I am not sure if we enjoyed it as planned but as situation allowed it was fine.

On saturday we went to forest with original plan to reach the peak of basalt hill Studenec (736 mnm). But during wading through high snowy way to signpost cca 2 kms from branch we changed the plan and went to National Nature monument Golden hill (656 mnm), where an ex-stonepit is and its columns have up to unbelievable 30 ms and they are so 2,5times longer than those on well known at Panska skala.

 

In the end we also agreed on having enough for one afternoon, we saw beautiful nature and we need to leet something for spring or summer and went on a ring way to our car.

 

Then went to a restaurant to get some energy back from good meals and girls rested under the table :-)

Pohled do krajiny


 

Vánoce 2011 - Christmas 2011

Holky pod stromečkem našly nové pískací hračky - opičky :-).

A krásně se s nimi nechaly vyfotit, pózují krásně, že? :-)