Všchna štěńátka jsou již ve svých domovech :-) All puppies are in their homes :-)

NOVINKY

 

NEWS

11. 2. 2022

 • Od tohoto dne rozveseluje naši rodinu nová členka naší rodiny, vítáme pravnučku Deminky, vnučku Medinky - Delicatesa Lucky Droplet, alias Delinka.

1. 1. 2022

 • Naše milovaná Deminka (a všichni žijící z vrhu D) by oslavila své 14. narozeniny, ale bohužel, opustila nás po dlouhé nemoci 1. 10. 2021 broken heart.
  Moc se nám po ní stýská a není den, kdy bychom na ni nevzpomněli...
 • Balú odešel za duhový most necelé dva týdny před Deminkou, ztráty obou velmi zasáhly naše rodiny...crying
 • Přejeme alespoň Dorris, ať ji stále zdraví slouží... heart
 

11. 2. 2022

 • Since today we have a new member of our family, welcome grandgranddaughter of Demi, granddaughter of Medi - Delicatesa Lucky Droplet, alias Delinka.

1. 1. 2022

 • Our beloved Demi (and all living siblings from the litter D) would celebrated her 14.th BirthDay, but she left us after a long illness on 1. 10. 2021 broken heart.
  We miss her so much and there is no day when we don't think of her...
 • Balú left over the rainbow bridge almost 2 weeks before Demi, loss of them both had hurt our families very much crying
 • we wish to Dorris lots of health...heart