Všchna štěńátka jsou již ve svých domovech :-) All puppies are in their homes :-)

NOVINKY

 

NEWS

1. 1. 2022

  • Naše milovaná Deminka (a všichni žijící z vrhu D) by oslavila své 14. narozeniny, ale bohužel, opustila nás po dlouhé nemoci 1. 10. 2021 broken heart.
    Moc se nám po ní stýská a není den, kdy bychom na ni nevzpomněli...
  • Balú odešel za duhový most necelé dva týdny před Deminkou, ztráty obou velmi zasáhly naše rodiny...crying
  • Přejeme alespoň Dorris, ať ji stále zdraví slouží... heart
 

1. 1. 2022

  • Our beloved Demi (and all living siblings from the litter D) would celebrated her 14.th BirthDay, but she left us after a long illness on 1. 10. 2021 broken heart.
    We miss her so much and there is no day when we don't think of her...
  • Balú left over the rainbow bridge almost 2 weeks before Demi, loss of them both had hurt our families very much crying
  • we wish to Dorris lots of health...heart