Všchna štěńátka jsou již ve svých domovech :-) All puppies are in their homes :-)

 
*************************************************************************************

NOVINKY 2011

 

NEWS 2011

11. 12. 2011

 • po delší době přidáváme videjko, kde je zachycena úžasná práce našich aplic v lese...holky razí heslo: čím větší klacek, tím lepší, mrkněte ZDE
 

11. 12. 2011

 • after longer time we are adding a video where a perfect work of our appis is caught...girls say: the bigger stick the better, see HERE

7. 11. 2011

 • užíváme si krásného a teplého podzimu k procházkám, házení frisbee a chytání listí, které Babu moc miluje, mrkněte se ZDE
 • vytvořena nová záložka Appenzell v nouzi, kde budeme doplňovat (doufáme, že ne moc často) případy, kdy se applík nabízí v útulku nebo je naopak ztracen
 • doplněn Občasníček
 

7. 11. 2011

 • we are enjoying beautiful and warm autumn with walks, frisbee and catching leaves which Babu really loves, see HERE
 • created a new chapter Appenzell in need where we will add (hopefuly not too often) cases if appenzeller is offered in shelter or is lost
 • added story HERE

1. 11. 2011

 • doplněna fotka z Frisbee závodů ZDE
 

1. 11. 2011

 • added picture from Frisbee race HERE

25. 10. 2011

 • dnešní sonografické vyšetření bohužel nepotvrdilo Deminčinu březost, je nám to moc líto, další pokusy o štěňata neplánujeme frown
 

25. 10. 2011

 • today's sonograph screening has shown that Demi is not pregnant, we are very sorry, we give up all other attempts frown

24. 10. 2011

 • doplněno krátké povídání o našem víkendovém závodění na DogFrisbee závodu, více v sekci DogFrisbee
 

24. 10. 2011

 • added short story about our weekend racing in DogFrisbee, read more in DogFrisbee section

18.10.2011

 • C-Mexx měl velmi úspěšný víkend...v pátek 14. 10. se stal podruhé otcem, tentokrát 8-mi krásných černých štěňátek kissa v sobotu byl úspěšný na výstavě v Dortmundu, kde získal BOB titul yes
 

18.10.2011

 • C-Mexx had very succesful weekend...on Friday 14. 10. he became father for second time, this time of 8 beautiful black puppies kiss and on Saturday he got BOB title on a dog show in Dortmund yes

17. 10. 2011

 • připravili jsme si pro vás "malý kvíz ZDE"...tak si zkuste zatipovat :-) ... kdo se odváží, může svůj tip napsat do vzkazu cool
 

17. 10. 2011

 • we prepared for you a small quiz HERE...so, you can try to tip :-) ... and who wants, can write the tip to the guestbook cool

29. 9. 2011

 • dnes proběhlo krytí naší Deminky s Mexxem, zda bylo úspěšné se dozvíme za cca měsíc, držte nám vše, co máte... smiley
 • dodatečně jsme SEM doplnili krátké povídání z úspěšného závodu v agility
 

29. 9. 2011

 • today was a mating day of Demi with Mexx, if it was succesful, we know in cca month, please, keep everything you have smiley
 • additionaly we added HERE short telling from our succesful race in agility

23. 9. 2011

 • Je tady!!! Diplomek za Interchampiona!!! Koukněte
 • současně jsme byly kvalifikovány na účast na Světové soutěži Šampion šampionů v Bruselu
 

23. 9. 2011

 • It is here!!! Diploma for the Interchampion!!! Look
 • at the same time we were qualified to the FCI Centenary Worls Champion of Champions Brussles

     

21. 9. 2011

 • snad se k nám štěstí konečně začíná otáčet a přichází radostnější zprávy - dnes nám postou přišlo z Belgie potvrzení, že nám byl schválen titul International Beauty Champion, zkráceně Interšampion :-)
 • Demi hárá...takže se podruhé vydáme za Mexxem a budeme doufat, že se mu podaří na Deminku zapůsobit...od poslední návštěvy měl již další dvě možnosti tréninku, tak krom Německa a Holandska by mohl mít potomky i v České Republice :-)
 • v případě zájmu o štěně z tohoto velmi perspektivního spojení nás neváhejte kontaktovat
 

21. 9. 2011

 • seems luck is turning to us finally and some good news are coming - today we received by post confirmation that International Beauty Champion has been confirmed :-)
 • Demi started her period...so we will visit Mexx again and will hope he will impress Demi...since last time he had trainned twice, so apart Germany and Netherlands he could have descendants also in the Czech Republic :-)
 • in case of interest in puppy from this very promising connection, do not hesitate to contact us

5. 9. 2011

 • až dnes jsem narazila na videjko z výletu s naším ZKO, na kterém se konal opravdu vyvedený závod v pojídání párku psem a horkého bramboráku páníčkem...bez možnosti dotyku rukou, tak se bavte smiley ZDE
 

5. 9. 2011

 • today I found a video from the last trip with people from our trainning course, where there was a really good race in dog eating sausage and master eating very hot potato pancake...without touching it by hands, so, enjoy it smiley HERE

25. 8. 2011

 • v záříovém čísle Pes přítel člověka vyšla karta plemene Appenzellský salašnický pes a jako představitelka plemene je zde vyfocena naše Deminka - Dasha vom Pirnikhof - náhled ZDE a ZDE
 

25. 8. 2011

 • in the September number of dog magazine (Dog the human's friend) there is a card of the Appenzeller Cattle dog breed and as a representative of the breed it is our Demi's picture - Dasha vom Pirnikhof - you can see HERE and HERE

14. 8. 2011

 • od čtvrtka tu máme na hlídání Caesara di Cortina, který stále hledá nové majitele, povídání o něm je doplněno v Občasníčku
 

14. 8. 2011

 • since Thursday we are temporarilly looking after Caesar di Cortina who is still looking for his family, talking about him is HERE

9. 8. 2011

 • plánujeme štěňátka, více v sekci Štěňata
 

9. 8. 2011

 • we are planning puppies, more in section Puppies

6. 8. 2011

 • v sobotu jsme se zúčastnili soutěže O Mořského vítěze, v kategorii nejlepší DUO jsme vyhrály, za což holčičkám moc děkuji, byly jste skvělé :-)
 • video záznam a tak trochu pozvánka na další ročník APZ CUPu si můžete prohlédnout ZDE, je to krásné, děkujeme moc Páje od Badyho :-)
 

6. 8. 2011

 • on Saturday we attended a competition of Sea winner, and won a category DUO, thank you girls, you were great as always :-)
 • video and a little invitation to the next year APZ CUP you can watch HERE, thank you Paja :-)

21. - 24. 7. 2011

 • vrátili jsme se po velmi náročném, ale úžasném prodlouženém víkendu - III. APZ CUPu, ale byl tak náročný, že na povídání ze srazu si musíte pár dní počkat, zatím se můžete pokochat fotečkama ZDE
 • doplněno povídání ze srazu - III. APZ CUPu 2011 ZDE
 

21. - 24. 7. 2011

 • we returned from very exciting but exhausting prolonged weekend - 3.rd APZ CUP...well it was so tiring that you must wait for some stories couple of days, till then you can see some pics HERE
 • story from 3.rd meeting of appenzellers is this time only in czech language...shortly - it was really lovely weekend full of great fun :-)

16. 7. 2011

 • konečně jsme se dostali ke zhotovení nějakého videjka...tentokrát ze zahradních hrátek s vodou a lavorem plným hraček :-)
 •  
 

16. 7. 2011

 • finally we got to some video making...this time with garden games with water and a tank full of toys :-)

5. 7. 2011

 •  Povídání z našeho výletu o státním svátku najdete v Občasníčku
 • výsledky světové výstavy APZ a ESP
 

5. 7. 2011

 • Story from our trip on the bank holiday you can find HERE
 • world dog show results APZ a ESP

18. - 19. 6. 2011

 • víkend jsme strávili na úžasné psí akci - International All Breed Cup (IABC), konaným v kempu ve Skochovicích, Aneta nám krásně vyfotila holky, podívat se můžete ve složce Občasníček
 

18. - 19. 6. 2011

 • weekend we spent on a great dog action - International All Breed Cup (IABC), taken in camp in Skochovice, Aneta made a beautiful photos of Demi and Babu, you can see HERE

4. - 5. 6. 2011

 • první červnový horký víkend byl ve znamení výstav ve slovenské Nitře...úspěšně jsme se díky získání dvou titulů CAC staly slovenskou žampionkou krásy!!! diplomek ZDE
 • doplněny fotečky od profi fotografky ZDE
 

4. - 5. 6. 2011

 • first june's hot weekend was in the name of exhibition in Slovak Nitra...we succesfully reached Slovak Champion of beauty !!! diploma HERE
 • added photos from profi photographer HERE

29. 5. 2011

 • dnes jsme po tréninku flyballu zajeli do Běchovic, podívat se na štěnda Beckie a Beryce. Fotky ZDE
 

29. 5. 2011

 • after flyball trainning we went to Bechovice to visit Beckie and Beryc's puppies. Pictures HERE

6. 5. 2011

 • to, že neaktualizujeme, neznamená, že se u nás nic neděje, právě naopak ;-). Díky aktivním dnům nezbývá moc energie na aktualizaci stránek
 • zúčastnily jsme se intenzivního tréninku agility, byla u nás na návštěvě appenzellka Bíba s páníčkama a taky jsme absolvovaly brigády na cvičáku, další nás čeká tuto sobotu
 • jelikož se narodila již všechna očekávaná štěňátka appenzellů, doplnili jsme odkazy na chovatelské stanice, abyste v případě zájmu mohli snáze najít potřebné informace
 

6. 5. 2011

 • not actualized websites do not mean nothing is happenning at us, rather oposite ;-). Thanks to active days not much power remains for actualization
 • we have attended intensive agility trainning, had a visit of appenzell girls Biba-Beatrix with her masters and also we had some brigade on our dog place and other one will be this Saturday
 • because all the expected puppies are already born, we have added links to the kennels, so you can i case of interest easily find needed information

9. - 10. 4.

 • doplněno povídání o tomto víkendu ZDE
 

9. - 10. 4.

 • added story of the weekend HERE

2. - 3. 4.

 • víkend byl ve znamení užívání si krásného až letního počasí, povídání ZDE, doplněny fotky na RAJČE
 

2. - 3. 4.

 • weekend was in the name of enjoying of almost summer weather, details HERE added some pics to the ALBUM

26. 3.

 • v sobotu jsme se s Babu zúčastnily trekového závodu pořádaného naším ZKO Nymburk a skončily jsme na krásném 16. místě ze 45 účastníků
 • povídání si můžete počíst ZDE
 

26. 3.

 • on Saturday we went on the dogtrek race under our cynological organization in Nymburk and we finished on beautiful 16. place from total 45 participants
 • you can read about it HERE

19.3.

 • v sobotu jsme trasovali trekový závod pořádaný naším ZKO, který v sobotu budu s Babu absolvovat
 • no, nevím jak to zvládnu, když i při této cca poloviční trase mě bolelo celé tělo, především koleno a paty surprise
 • staro-nově založena kapitola o našich všedních i nevšedních historkách ZDE
 

19.3.

 • on Saturday we went the way where will the treking race next weekend be and I will walk with Babu
 • well, we will see how will I manage it, when after this cca half way my whole body hurts especially knee and heels surprise
 • start chapter about our daily and also remarkable stories HERE

13. 3.

 • příroda je mocná čarodějka a tentokrát zapříčinila velmi tajemný vývoj Deminčinýho hárání, tudíž další pokus o štěňátka zkusíme nejspíš na podzim
 • omlouváme se všem zájemcům 
 

13. 3.

 • nature is very powerful witch and this time she brought about a very strange developement of Demi's period, therefor for puppies we will again try probably in the autumn

6. 3.

 • s Babu jsme se zúčastnily závodu agility, sice jsme ani jeden běh nedoběhly bez diskvalifikace, ale to nám nevadí, byl to hezký i když vyčerpávající den
 

6. 3.

 • we were on an agility race today with Babu, despite we have not finished any run without disqualification, we don't mind, it was a nice but exhausting day

26. - 27. 2.

 • s Babu jsme byly na další lekci obran...bude to dlouhá cesta :-)
 

26. - 27. 2.

 • went with Babu on another lesson of bitting...it will be a long way :-)

5. - 6. 2.

 • o víkendu jsme se zúčastnili výstavy DuoCacib v Brně, díky úspěchům po oba dny Deminka splnila podmínky pro udělení titulu GRAND šampion :-), více ve kapitole VÝSTAVY a povídání a dojmy z výstav ZDE, fotečky ZDE, Pája natáčela celé vystavování, TADY si můžete prohlédnout videjko ze sobotního vystavování ;-)
 

5. - 6. 2. 2011

 • we attended DuoCacib show in Brno this weekend and thanks to the succes during both days, Demi became GRAND champion :-), more to read in chapter Shows, pictures HERE, video HERE
   

 

22. 1.
 • Babu se dnes zúčastnila kousáníčka na cvičáku, kam chodí bráška Beryc, více v sekci VÝCVIK
 • přihlásily jsme se s Babu na neoficiální dogtrekový závod pod ZKO Nymburk (26. 3. 2011)
 

 22. 1.

 • Babu was on a biting at the same ground where brother Beryc is going today
 • we have entered for a non official dogtrekking race under the ZKO Nymburk (26. 3. 2011)
16. 1.
 • byli jsme na návštěvě u Hemžíků, jsou naprosto skvělí, krásní a mazlicí, fotečky ZDE
 • včera jsme se zúčastnily výstavy Šampion šampionů
 

 16. 1.

 • we visited puppies "H", they are absolutelly great, beautiful and pets, pictures HERE
 • we attended show Champion of champions
13. 1.
 • v sobotu se účastníme soutěže Šampion Šampionů cool, tak nám držte palce :o)
 • !!! NALÉHAVÉ !!!! NOVOU RODINU HLEDÁ KRÁSNÝ PES AMOR DI CORTINA - foto ZDE
 

13. 1.

 • we will attend the show Champion of champions cool, so keep the fingers :o)


 

31. 12. 2010 - 1. 1. 2011
 • vyrazily jsme na silvestrovskou procházku do Prokopského údolí, s holkama Belgickýma a Brituškou to bylo moc fajn, máme pár foteček našich a od Alči ;-), jsou ZDE
 • 30. 12. se Mexxovi narodila první štěňata, krásné 3 fenečky a 2 kluci, přejem jim hodně zdravíkiss
 • přejeme Demince a jejím sourozencům vše NEJNEJNEJ !!! ke třetím narozeninám!
 • Deminky přáníčko heart
 
31. 12. 2010 - 1. 1. 2011
 • we went on a New Years Eve walk to the valley in Prague, with girls of belgician sheepdogs and Brita it was really nice, we have some pictures ours and from Alena ;-), they are HERE